معنی و ترجمه کلمه rectangle به فارسی rectangle یعنی چه

rectangle


چهارگوش ،(هن ).راست گوشه ،مربع مستطيل ،چهار گوش دراز،مستطيل ،راست گوش
علوم مهندسى : مستطيل
معمارى : راستگوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها