معنی و ترجمه کلمه rectangular giagram به فارسی rectangular giagram یعنی چه

rectangular giagram


عمران : دياگرام مستطيل شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها