معنی و ترجمه کلمه rectifier efficiency به فارسی rectifier efficiency یعنی چه

rectifier efficiency


الکترونيک : بازده يکسوکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها