معنی و ترجمه کلمه rectifier به فارسی rectifier یعنی چه

rectifier


يکسو کننده ،يکسوساز،راستگر،اصلاح کننده ،وسيله اصلاح ،اسباب تقطير
علوم مهندسى : يکسو ساز
کامپيوتر : يکسوکننده
الکترونيک : يکسوکننده
معمارى : يکسوکننده
شيمى : يکسوساز
علوم هوايى : يکسوکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها