معنی و ترجمه کلمه recurring به فارسی recurring یعنی چه

recurring


دوباره ظاهرشونده ،دورى ،برگردنده
علوم نظامى : عود کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها