معنی و ترجمه کلمه red brittleness به فارسی red brittleness یعنی چه

red brittleness


علوم مهندسى : شکستگى سرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها