معنی و ترجمه کلمه rede به فارسی rede یعنی چه

rede


پند،تدبير،مشورت دادن ،حدس زدن ،هدايت کردن ،واقعه ،جريان ،وقوع ،مصلحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها