معنی و ترجمه کلمه redesignate به فارسی redesignate یعنی چه

redesignate


علوم نظامى : اسم گذارى مجدد يکانها يا تغيير دادن شماره يکانها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها