معنی و ترجمه کلمه reducing elbow به فارسی reducing elbow یعنی چه

reducing elbow


زانوى کاهشى
معمارى : زانوى کاهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها