معنی و ترجمه کلمه reduction to absurdity به فارسی reduction to absurdity یعنی چه

reduction to absurdity


تعليق به محال
قانون ـ فقه : احاله به محال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها