معنی و ترجمه کلمه reef به فارسی reef یعنی چه

reef


کوتاه کردن( بادبان)،صخره دريايى ،تپه دريايى ،جزيره نما،مرض جرب ،پيچيدن و جمع کردن بادبان ،جمع کردن
معمارى : ابسنگ
زيست شناسى : کوه وار
علوم نظامى : صخره زيرابى
علوم دريايى : کوتاه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها