معنی و ترجمه کلمه reefer به فارسی reefer یعنی چه

reefer


لباس دانشجويان و درجه داران نيروى دريايى ،خودرويى که اطاقک عايق حرارت داشته باشد( خودرو يخچال دار)،بادبان جمع کن ،جرب دار،پالتو کوتاه و ضخيم ملوانى
علوم نظامى : خودرويى که اطاقک عايق حرارت داشته باشد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها