معنی و ترجمه کلمه reefing-jacket به فارسی reefing-jacket یعنی چه

reefing-jacket


يکجور نيمتنه چسبان که از دو طرف دکمه ميخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها