معنی و ترجمه کلمه reel به فارسی reel یعنی چه

reel


غرغره ،قرقره سيم کشى ،نخ پيچيده بدور قرقره ،ماسوره ،قرقره فيلم ،حلقه فيلم ،مسلسل ،متوالى ،پشت سر هم ،چرخيدن ،گيج خوردن ،يله رفتن ،تلو تلو خوردن
علوم مهندسى : طبلک
کامپيوتر : قرقره
ورزش : قرقره ماهيگيرى
علوم نظامى : قرقره سيم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها