معنی و ترجمه کلمه reeling-machine به فارسی reeling-machine یعنی چه

reeling-machine


ماشين نخ پيچى ،چرخک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها