معنی و ترجمه کلمه reenlistment به فارسی reenlistment یعنی چه

reenlistment


تجديد نام نويسى ،سربازگيرى مجدد،دوباره به خدمت فراخواندن
علوم نظامى : دوباره در ارتش استخدام شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها