معنی و ترجمه کلمه reentry vehicle به فارسی reentry vehicle یعنی چه

reentry vehicle


علوم نظامى : مدول يا قسمتى از سفينه فضايى که مجددا بايستى از جو عبور کند تا به زمين برسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها