معنی و ترجمه کلمه referred brief به فارسی referred brief یعنی چه

referred brief


قانون ـ فقه : وکالت انتخابى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها