معنی و ترجمه کلمه refinery به فارسی refinery یعنی چه

refinery


پالايش ،پالايشگاه ،تصفيه خانه
علوم مهندسى : پالايشگاه
معمارى : تصفيه خانه
شيمى : پالايشگاه
بازرگانى : پالايشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها