معنی و ترجمه کلمه reflection law به فارسی reflection law یعنی چه

reflection law


شيمى : قانون بازتاب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها