معنی و ترجمه کلمه reflex time به فارسی reflex time یعنی چه

reflex time


روانشناسى : زمان بازتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها