معنی و ترجمه کلمه reflexively به فارسی reflexively یعنی چه

reflexively


چنانکه بخود فاعل برگرد د،چنانکه مفعول ان ( خود ) باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها