معنی و ترجمه کلمه refractive index به فارسی refractive index یعنی چه

refractive index


علوم مهندسى : ضريب شکست
شيمى : ضريب شکست نور
نجوم : ضريب شکست
علوم هوايى : ضريب شکست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها