معنی و ترجمه کلمه refractometer به فارسی refractometer یعنی چه

refractometer


انکسارسنج
علوم مهندسى : انکسار سنج
شيمى : شکست سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها