معنی و ترجمه کلمه refrigerant capacity به فارسی refrigerant capacity یعنی چه

refrigerant capacity


علوم هوايى : ظرفيت سرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها