معنی و ترجمه کلمه refrigeration به فارسی refrigeration یعنی چه

refrigeration


سردسازى ،سرد سازى ،خنک کنى ،نگاهداشتن در يخچال
معمارى : تبريد
شيمى : سردسازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها