معنی و ترجمه کلمه refrigerator به فارسی refrigerator یعنی چه

refrigerator


يخچال برقى
علوم مهندسى : يخچال مصنوعى
علوم هوايى : مبرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها