معنی و ترجمه کلمه refund به فارسی refund یعنی چه

refund


تاديه ،بازپرداخت ،پس پرداخت ،پس دادن ،مجددا پرداختن ،استرداد
بازرگانى : تاديه ،پس دادن ،بازپرداخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها