معنی و ترجمه کلمه regelation به فارسی regelation یعنی چه

regelation


انجماد مجدد
معمارى : بازافسرد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها