معنی و ترجمه کلمه regenerative detector به فارسی regenerative detector یعنی چه

regenerative detector


الکترونيک : اشکارساز تشديدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها