معنی و ترجمه کلمه regenerative gas furnace به فارسی regenerative gas furnace یعنی چه

regenerative gas furnace


علوم مهندسى : کوره گازى رژنراتيو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها