معنی و ترجمه کلمه regional forces به فارسی regional forces یعنی چه

regional forces


نيروهاى چريکى منطقه اى
علوم نظامى : نيروهاى جوانمردان منطقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها