معنی و ترجمه کلمه register of patents به فارسی register of patents یعنی چه

register of patents


قانون ـ فقه : دفتر ثبت اختراعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها