معنی و ترجمه کلمه registered به فارسی registered یعنی چه

registered


ثبت شده
قانون ـ فقه : ثبتى ،مسجل
علوم نظامى : قابل اهميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها