معنی و ترجمه کلمه regular solid به فارسی regular solid یعنی چه

regular solid


(هن ).کثيرالاضلاع پنج ضلعى منظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها