معنی و ترجمه کلمه regularly به فارسی regularly یعنی چه

regularly


مرتبا"،منظما"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها