معنی و ترجمه کلمه regularly به فارسی regularly یعنی چه

regularly


مرتبا"،منظما"


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها