معنی و ترجمه کلمه regulator به فارسی regulator یعنی چه

regulator


رگولاتور،سوپاپ ناظم ،تنظيم کننده ،تنظيم کننده ،تعديل کننده ،الت تعديل
علوم مهندسى : تنظيم کننده
الکترونيک : ناظم
بازرگانى : متعادل کننده
علوم نظامى : تنظيم کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها