معنی و ترجمه کلمه regulatory signs به فارسی regulatory signs یعنی چه

regulatory signs


علوم نظامى : علايم نشان دهنده مقررات جاده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها