معنی و ترجمه کلمه regvlarity به فارسی regvlarity یعنی چه

regvlarity


ترتيب ،نظم ،انتظام ،مطابقه با قواعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها