معنی و ترجمه کلمه reinstatement of revolving credit به فارسی reinstatement of revolving credit یعنی چه

reinstatement of revolving credit


بازرگانى : اعتبار گردانى را تجديد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها