معنی و ترجمه کلمه rejcet به فارسی rejcet یعنی چه

rejcet


وازدن ،نپذيرفتن ،نپسنديدن ،رد کردن ،امتناع کردن از،دور انداختن ،مازاد،مطرود،وازده ،(درجمع )فضولات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها