معنی و ترجمه کلمه rejuvenation به فارسی rejuvenation یعنی چه

rejuvenation


باز جوانى ،دوباره جوان سازى
معمارى : نوگشتن
روانشناسى : جوان سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها