معنی و ترجمه کلمه relapsing fever به فارسی relapsing fever یعنی چه

relapsing fever


(طب )تب راجعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها