معنی و ترجمه کلمه relational concept به فارسی relational concept یعنی چه

relational concept


روانشناسى : مفهوم ربطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها