معنی و ترجمه کلمه relational data menagement system به فارسی relational data menagement system یعنی چه

relational data menagement system


کامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده رابطه اى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها