معنی و ترجمه کلمه relationship by marriage به فارسی relationship by marriage یعنی چه

relationship by marriage


خويشاوندى سببى ،قرابت سببى
قانون ـ فقه : مصاهره ،قرابت سببى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها