معنی و ترجمه کلمه relative humidity به فارسی relative humidity یعنی چه

relative humidity


رطوبت نسبى ،نم نسبى
عمران : رطوبت نسبى
معمارى : نم نسبى
شيمى : رطوبت نسبى
علوم هوايى : رطوبت نسبى


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها