معنی و ترجمه کلمه relatively به فارسی relatively یعنی چه

relatively


نسبتا"،بالنسبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها