معنی و ترجمه کلمه relatives به فارسی relatives یعنی چه

relatives


اقارب ،منسوبين ،در CL به جد و جده ،برادر
قانون ـ فقه : اقربا،خواهر عمو و عمه خواه تنى باشند خواه ناتنى اطلاق مى شود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها