معنی و ترجمه کلمه relativization به فارسی relativization یعنی چه

relativization


نسبت دادن
کامپيوتر : منسوب کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها